1969 г., основана в Бриджнорт, Шропшир, Великобритания

200 000 По света всекидневно работят 200 000 Filtermist устройства

60 страни с местни дистрибутори

Ефективно отстраняване на маслената мъгла, за по-безопасна работна среда на работното място

Доказана надеждност от 1969 г. насам

Създадена в Бриджнорт, Шропшир, Великобритания, през 1969 г., Filtermist произвежда и продава оборудване за извличане на маслена мъгла, пари и прах за всички типове производствени и инженерингови технологии.

С повече от 200 000 устройства, които работят всеки ден в над 60 страни, поддържани от професионална дистрибуторска мрежа, компанията е спечелила множество награди за експортни постижения.

Регионална поддръжка в над 60 страни

Производителите на металорежещи машини и мултинационалните компании могат да са сигурни, че когато включват в офертите си Filtermist устройства, ще имат достъп до резервни части и поддръжка винаги, където и да се намират техните машини по света.

Въпреки че устройствата Filtermist са известни с надеждната си конструкция и дълъг срок на експлоатация, те се нуждаят от периодично обслужване.

Дистрибуторите на Filtermist са поели задължение да осигурят висок стандарт на следпродажбеното обслужване и да предложат пълен асортимент от оригинални резервни части и консумативи на Filtermist. Това включва комплекти за техническо обслужване, специално проектирани за запазване на експлоатационните характеристики на устройствата при оптимална работа.

Съответствие на стандартите

Filtermist е сертифицирана по ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015, а продуктите са със знак за качество СЕ.

Всички устройства на Filtermist отговарят на актуализираната ЕС-Директивата за безопасност на машините 2006/42/ЕС (и BS EN ISO 12100-1 и 2) и RoHS-Директивата 2002/95/ЕС (Ограничаване на опасните вещества), а компанията изпълнява REACH-Изискванията (Регистрация, оценка и разрешаване на химичните вещества) ЕС No. 1907/2006

Oil Mist Filters
  • Ню Йорк00:00
  • Лондон00:00
  • Париж00:00
  • Мумбай00:00
  • Сингапур00:00
  • Пекин00:00
  • Токио00:00