F Monitor

F Monitor

Новата Filtermist система за наблюдение използва цветни предупредителни светодиоди, които уведомяват оператора на машината, когато някое устройство се нуждае от обслужване или ако някой от филтрите е блокирал. Filtermist препоръчва устройствата да се обслужват на всеки 2000 работни часа.

F Monitor може да бъде доставен допълнително към цялата серия на Filtermist и се продава като допълнителна принадлежност към всички нови устройства.

Комплекти за техническа поддръжка

Комплекти за техническа поддръжка

Filtermist предлага множество лесни за монтаж, евтини комплекти за сервиз и поддръжка, определени за интервали на обслужване от 1000 и 2000 часа. Резервните части на Filtermist са конструирани специално да гарантират, че устройството функционира непрекъснато ефективно и сигурно. Използвайте винаги оригинални резервни части на Filtermist, за да гарантирате, че Вашият уловител на маслена мъгла ще поддържа оптимална производителност.

Техническо обслужване на място

Servicing

В някои страни се предлага пълна услуга по техническо обслужване на място. За повече подробности моля проверете при дистрибутора за Вашия регион.

  • Ню Йорк00:00
  • Лондон00:00
  • Париж00:00
  • Мумбай00:00
  • Сингапур00:00
  • Пекин00:00
  • Токио00:00