Устройствата Filtermist ефективно отстраняват маслената мъгла, за да се получи по-безопасна среда в работното помещение

Съответствие със световните стандарти за здраве и безопасност на работното място

Измерване на емисиите на работното място (наблюдение на въздуха)

Много оборудвания, в които се образува маслена мъгла, излагат операторите на въздействието на множество, опасни за тях, субстанции на работното място. Тези замърсители може да включват прах, дим, пари, влакна, газове и микроорганизми. В зависимост от субстанцията и степента на излагане, служителите могат да изпитат множество вредни ефекти, които потенциално да доведат до най-различни заболявания.

Filtermist устройствата помагат на производителите да спазват регионалните норми за здраве и безопасност, като ограничават количеството замърсители във въздуха. В някои страни наказанията за нарушаване на тези норми, може да се изразяват в тежки глоби за бизнеса и отговорните лица в компанията.

Също така е важно да се запази здравето на работниците, за да се ограничи времето за престой и боледуване, които оказват негативно въздействие върху производителността на предприятието. Наблюдението на въздуха ще покаже степента на замърсяване и ще подчертае необходимостта от мерките за контрол на място. Резултатът трябва да се сравни със съответните допустими граници на въздействие, за да се прецени, дали са необходими подобрения.

Filtermist може да даде препоръки за ефективността на мерките за контрол на място и да помогне за определяне на подходящи стратегии за управление на риска.

Кога трябва да прилагате наблюдение на въздуха?

 • Когато има сериозен риск за здравето при вдишване на субстанцията.
 • За проверка дали нормите за въздействие не са превишени.
 • За проверка дали Вашите контролни уреди функционират добре или са Ви необходими по-добри
 • За проверка дали новите уреди за контрол са достатъчно добри.
 • След промени в технологията или производството, което означава, че степента на въздействие може да е променена.
 • За да се покаже необходимостта от наблюдение на здравето.
 • Като защита срещу застрахователни искове.

Сервизен монитор

F Monitor

F Monitor

F Monitor осигурява точно, моментно и лесно разчитане на показанията за това, дали вашата филтрираща система работи ефективно и дали се нуждае от техническо обслужване.

F Monitor
 • Ню Йорк00:00
 • Лондон00:00
 • Париж00:00
 • Мумбай00:00
 • Сингапур00:00
 • Пекин00:00
 • Токио00:00